Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 1.12.2016 klo 15.30 alkaen Taidekeskus Järvilinnassa osoitteessa Järvilinnantie 213, 41330 Vihtavuori.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus, päätetään yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä säännön määräämissä rajoissa, valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä tarvittaessa toiminnantarkastaja ja tai varatoiminnantarkastaja ja määrätään heidän palkkionsa.

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 19.5.2016 klo 15.00 alkaen Taidekeskus Järvilinnassa osoitteessa Järvilinnantie 213, 41330 Vihtavuori.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Hallitus esittelee entisöinnin jatkohankkeet ja käsitellään valtuutukset hankkeiden eteenpäin viemiseksi.

Lahtis-laivan entisöinnin valmistelu

Lahtis-laivan entisöintiprojektin valmistelu on käynnistynyt!                                                                         leaderlogo

Leader toimintaryhmä Jyväsriihi ry ja Keski-Suomen Ely-keskus ovat hyväksyneet rahoitettavaksi Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry:n Lahtis-laivan entisöintiä ja siihen liittyvää matkailukohdetta valmistelevan hankkeen.                  

Lisäksi höyrylaivaseura on hakenut Maaseutuvirastolta EU-rahoitusta mm. telakkahallin rakentamiseksi ja Keski-Suomen Ely-keskukselta ESR-rahoitusta työpajatoiminnan aloittamiseksi. Molemmilla hankkeilla pyritään luomaan merkittävä matkailukohde ja elvyttämään Laukaan Järvilinnassa käsityöperinnettä mestari-oppipoika periaatteella kohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, erityisesti nuoret ja turvapaikanhakijat.

http://lahtis.fi/entisointi/