Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 19.5.2016 klo 15.00 alkaen Taidekeskus Järvilinnassa osoitteessa Järvilinnantie 213, 41330 Vihtavuori.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Hallitus esittelee entisöinnin jatkohankkeet ja käsitellään valtuutukset hankkeiden eteenpäin viemiseksi.

Lahtis-laivan entisöinnin valmistelu

Lahtis-laivan entisöintiprojektin valmistelu on käynnistynyt!                                                                         leaderlogo

Leader toimintaryhmä Jyväsriihi ry ja Keski-Suomen Ely-keskus ovat hyväksyneet rahoitettavaksi Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry:n Lahtis-laivan entisöintiä ja siihen liittyvää matkailukohdetta valmistelevan hankkeen.                  

Lisäksi höyrylaivaseura on hakenut Maaseutuvirastolta EU-rahoitusta mm. telakkahallin rakentamiseksi ja Keski-Suomen Ely-keskukselta ESR-rahoitusta työpajatoiminnan aloittamiseksi. Molemmilla hankkeilla pyritään luomaan merkittävä matkailukohde ja elvyttämään Laukaan Järvilinnassa käsityöperinnettä mestari-oppipoika periaatteella kohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, erityisesti nuoret ja turvapaikanhakijat.

http://lahtis.fi/entisointi/