Lahtis-laivan entisöinnin valmistelu

Lahtis-laivan entisöintiprojektin valmistelu on käynnistynyt!                                                                         leaderlogo

Leader toimintaryhmä Jyväsriihi ry ja Keski-Suomen Ely-keskus ovat hyväksyneet rahoitettavaksi Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry:n Lahtis-laivan entisöintiä ja siihen liittyvää matkailukohdetta valmistelevan hankkeen.                  

Lisäksi höyrylaivaseura on hakenut Maaseutuvirastolta EU-rahoitusta mm. telakkahallin rakentamiseksi ja Keski-Suomen Ely-keskukselta ESR-rahoitusta työpajatoiminnan aloittamiseksi. Molemmilla hankkeilla pyritään luomaan merkittävä matkailukohde ja elvyttämään Laukaan Järvilinnassa käsityöperinnettä mestari-oppipoika periaatteella kohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, erityisesti nuoret ja turvapaikanhakijat.

http://lahtis.fi/entisointi/