Höyrylaivaseura

Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura on vuonna 2003 Jyväskylässä perustettu höyrylaivaperinnettä ja Lahtis -laivaan liittyvää perinnetietoa ja historiallista arvoa vaaliva yhdistys.

Seuran tarkoituksena on ylläpitää, kunnostaa ja entisöidä Lahtis -nimistä höyrylaivaa, pitää aktiivisesti yhteyttä elinkeinoelämään, viranomaisiin, tiedotusvälineisiin sekä laivahistoriallista tietämystä ja osaamista hallitseviin tahoihin. Yhdistys harjoittaa Lahtis -laivaa koskevaa julkaisutoimintaa ja tutkimusta sekä kerää ja säilyttää laivaan liittyvää perinnetietoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Liity Lahtis-siipiratas Höyrylaivaseuran jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu lähettämällä yhteystietosi Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseuran sähköpostiosoitteeseen info@lahtis.fi.

Jäsenmaksu vuodelle 2019 on henkilöjäseniltä 20 Euroa ja yhteisöltä 150 Euroa.

Toiminnan tukeminen

Yhdistyksen toimintaa voi tukea monella eri tavalla. Voit esimerkiksi lahjoittaa varoja ja materiaaleja Lahtis -laivan kunnostustyöhön, valokuvia tai perinnetietoa Lahtis -laivan eri vaiheista. Rahalahjoitukset pyydetään osoittamaan Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseuran tilille IBAN: FI83 5290 0220 1560 93; BIC: OKOYFIHH. Tästä voit tulostaa esitäytetyn lomakkeen pankksiirtoa varten. Pankkisiirtolomake (pdf)

Materiaali- ja perinnetietousasioissa yhteydenotto tapahtuu helpoiten lähettämällä sähköposti Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseuran sähköpostiosoitteeseen info@lahtis.fi.