Entisöinti

leaderlogoLahtis-laivan entisöintiprojektin valmistelu on käynnistynyt!

Leader toimintaryhmä Jyväsriihi ry ja Keski-Suomen Ely-keskus ovat hyväksyneet rahoitettavaksi Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry:n Lahtis-laivan entisöintiä ja siihen liittyvää matkailukohdetta valmistelevan hankkeen.                  

Lisäksi höyrylaivaseura on hakenut Maaseutuvirastolta EU-rahoitusta mm. telakkahallin rakentamiseksi ja Keski-Suomen Ely-keskukselta ESR-rahoitusta työpajatoiminnan aloittamiseksi. Molemmilla hankkeilla pyritään luomaan merkittävä matkailukohde ja elvyttämään Laukaan Järvilinnassa käsityöperinnettä mestari-oppipoika periaatteella kohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, erityisesti nuoret ja turvapaikanhakijat.

LEADER-hanke ”Lahtis-laivan entisöinnin valmistelu”                          

Kesto: 16.11.2015-30.11.2016

Hankkeen julkinen kuvaus

Hankkeen avulla Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry

1. kerää Lahtis-laivaan liittyvää historiatietoa ja järjestää laivaan liittyvän höyrylaivanäyttelyn

2. valmistelee Lahtis-laivan ympärille maaseudun elinvoimaa lisäävän entisöintihankkeen, josta tulee merkittävä yleisölle avoin kulttuuriperinteen tutustumiskohde, maaseudun matkailutuote ja entistämistyöhön osallistuvien koulutusprojekti.

Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura ry hankki vuonna 1865 valmistuneen Lahtis-laivan rungon omistukseensa vuonna 2003 tarkoituksena entisöidä laiva. Lahtis-laiva on tiettävästi maamme toiseksi vanhin laiva ja maailmalla on vain kaksi tätä vanhempaa siipirataslaivaa. Erilaisten säilyttävien toimenpiteiden jälkeen yhdistys totesi omat resurssinsa liian pieniksi toteuttaakseen yksin tavoitteena olevan laivan entisöinnin. Sen vuoksi yhdistys luovutti laivan rungon omistuksen vuonna 2014 Kauko Sorjosen säätiölle, joka osallistuu hankkeen kustannuksiin turvaamalla EU-hankkeissa seuran omarahoitusosuuden ja hankeaikaisen maksuvalmiuden.

Lahti-Siipiratas Höyrylaivaseura ry on vuokrannut säätiöltä aluksen rungon hankkeen alkaessa 15 vuoden vuokrasopimuksella. Lahtis-laivan entisöinti on tarkoitus toteuttaa vuosien 2016-2020 aikana. Alusta ei rekisteröidä matkustaja-alukseksi eikä sillä tulla harjoittamaan kaupallista toimintaa.

Leader-hankkeen toimenpiteet:

– Lahtis-laivan historiatietojen täydentäminen ja dokumentointi.

– Lahtis-laivaan liittyvän höyrylaivanäyttelyn valmistaminen ja toteuttaminen.

– laivan alkuperäisten piirustusten ja valokuvien etsintä ja dokumentointi

– laivan piirustusten laadinta näyttelyä varten

– entisöinnin toimintasuunnitelman laadinta ja koulutusprojektin valmistelu.

– yhteistyökumppanien etsintä ja tarvittavien sopimusten laadinta.

– entisöintiin liittyvän rahoituksen ja tarvittavien EU-hankkeiden valmistelu.

– seuran kotisivujen laadinta ja muu tiedotustoiminta.

Lähteitä

Lahtis -laivasta kertovia kirjoja:
Aulis J. Alanen: Höyrylaiva Päijänteellä, Sisä-Suomen kirjapaino, Jyväskylä 1948.
Jorma Tuomi-Nikula: Siipiratas Suomessa, Atena Kustannus, Jyväskylä 1990.
Raimo A. Wirrankoski: Isoisän laivat, Kopijyvä Kustannus Oy, Jyväskylä 2000.
Lauri Muranen: Päijännettä pitkin, Pilot-kustannus Oy, Tampere 2007.

Lahtis -laivasta kertovia lehtiartikkeleita:
Keskisuomalainen 20.8.1975.
Keskisuomalainen 23.5.1990.
Keskisuomalainen 21.11.2003.
Keskisuomalainen 18.11.2004.
Keskisuomalainen 24.12.2010.
Keskisuomalainen 31.7.2013.
Keskisuomalainen 25.1.2014